Σωστή επιλογή μαθημάτων

Στην πρώτη τάξη του λυκείου ο μαθητής βάζει τις βάσεις στα γνωστικά αντικείμενα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, ενώ θα αντιμετωπίσει θέματα που προκύπτουν από την τράπεζα. Χρειάζεται επομένως υποστήριξη ώστε να εντοπίσει δυνατά και αδύναμα σημεία, να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά απειλές. Η εύστοχη επιλογή μαθημάτων, η στοχευμένη διδασκαλίας αλλά και η εξοικείωση με γραπτές δοκιμασίες είναι πολύ σημαντική. 

Διετής κύκλος σπουδών
Β & Γ λυκείου 

Η σωστή προετοιμασία ξεκινάει στην Β Λυκείου

Το μέγεθος της ύλης, η διαρκώς αυξανόμενη δυσκολία των θεμάτων αλλά και το άγχος που δημιουργεί η πίεση του χρόνου, καθιστούν τον διετή κύκλο προετοιμασίας μία πολύ καλή επιλογή.

Απόφοιτοι

Ειδικά τμήματα αποφοίτων

Τμήματα αποκλειστικά αποφοίτων με έμφαση στις γραπτές δοκιμασίες. Ο απόφοιτος που αποφασίζει να δώσει ξανά πρέπει να στηριχθεί τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Η προετοιμασία του πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην θωράκιση της γνώσης και την τελειωποίηση της δοκιμασίας της εξέτασης