Σωστή επιλογή μαθημάτων

Στην πρώτη τάξη του λυκείου ο μαθητής βάζει τις βάσεις στα γνωστικά
αντικείμενα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, ενώ θα αντιμετωπίσει θέματα που προκύπτουν από την τράπεζα. Χρειάζεται επομένως υποστήριξη ώστε να εντοπίσει δυνατά και αδύναμα σημεία, να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά απειλές. Η εύστοχη επιλογή μαθημάτων, η στοχευμένη διδασκαλία αλλά και η εξοικείωση με γραπτές δοκιμασίες είναι πολύ σημαντική.