Απόφοιτοι

Ειδικά τμήματα αποφοίτων

Τμήματα αποκλειστικά αποφοίτων με έμφαση στις γραπτές δοκιμασίες. Ο απόφοιτος που αποφασίζει να δώσει ξανά πρέπει να στηριχθεί τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Η προετοιμασία του πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην θωράκιση της γνώσης και την τελειοποίηση της δοκιμασίας της εξέτασης