Διετής κύκλος σπουδών
Β & Γ λυκείου 

Ενίσχυση και υποστήριξη.

Ο μαθητής που ξεκινάει την προετοιμασία του το καλοκαίρι που μεσολαβεί ανάμεσα στην Β και Γ τάξη του λυκείου, έχει την απαραίτητη υποστήριξη για να εντοπίσει αδυναμίες από προηγούμενες τάξεις και ενισχύεται ατομικά αν κριθεί απαραίτητο.