Επίγνωση - Υπευθυνότητα - Αυτοπεποίθηση - Αντιμετώπιση Άγχους - Εστίαση στη Λύση - Πρόκληση - Δράση

Διαβάστε περισσότερα

  Η ανάλυση SWOT είναι ένα δομημένο εργαλείο σχεδιασμού - προγραμματισμού που εφαρμόζεται από την διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και για την σωστή προετοιμασία του μαθητή.

Διαβάστε περισσότερα